Turistické cíle

  Stezka Valaška

  Stezka Valaška

  Stezka Valaška již od své výstavby vzbuzuje emoce. Má své odpůrce i zastánce. I tak je nepochybné, že Pustevny zahlcuje davy turistů lačných po zkouknutí této atrakce. 

  Bezručova škola

  Nějaký poisek, který sůalj fůlsj fůlsj flsdjůlf jsdlůjf ůlsdjf

  asůlf jůasljf ůlsadjf ůlsdjf ůlsadjf ůlasdj fůlsajdůf ljsdaůlf jsůadljf ůlsaj fůlasdf